Dexterous Rascals Mopshonden

Dexterous Rascals

Fokplan 2019

 

 

Opsteller            Meranda Sterk

Datum                 26 november 2018

Versie                  0.1 (concept)

 

Missie van onze kennel

De missie van mijn mopsenfokkerij Dexterous Rascals is om binnen vier jaar uitsluitend mopsen binnen het stamboek te fokken die gezond zijn en die eigenschappen bezitten die een goede kwaliteit van leven bevorderen.

 

Visie

Wij doen dit door voor combinaties te kiezen die de genetische variatie bevorderen, de kans op aangeboren ziekten verkleinen en eigenschappen en uiterlijke kenmerken  bij nakomelingen vererven die de gezondheid verbeteren.

 

Actuele ontwikkelingen

Er is een toenemende sociaal maatschappelijke weerstand tegen honden met extreme uiterlijke kenmerken. Ze zijn geliefd of gehaat en er is ogenschijnlijk niet veel ruimte voor nuance. De wet schrijft voor dat fokkers zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er eigenschappen aan nakomelingen kunnen worden doorgegeven die hun welzijn schade of de gezondheid benadelen. Er is dus ook een wettelijke noodzaak voor fokkers van brachycephale rassen om honden te fokken met een gezonde schedel met voldoende snuitlengte.

 

Dilemma’s

De Mopshond is een uniek ras met een uniek karakter. Ze staan al honderden jaren voor gezelschap en vrolijkheid in het gezin. Hun bijzondere verschijning maakt ze geliefd bij veel mensen. Door de extreem korte snuit ontstaat er ook een risico op ademhalingsproblemen. Een probleem dat bij mopsen voorkomt is het zogenaamde Brachycephaal Obstructief Syndroom. Dit zijn een aantal mogelijke afwijkingen aan de neus (te nauwe neusgaten), zacht verhemelte (te lang en / of te dik), lucht pijp (te nauw of anderszins misvormd) en combinaties van deze afwijkingen. Hierdoor kan benauwdheid optreden. Soms is de ademhaling duidelijk hoorbaar. Dit kan verergeren na inspanning.

Ook de vorm van de schedel kan leiden tot problemen. De schedel is soms te klein waardoor er eenvoudigweg minder ruimte is voor alle structuren die in deze schedel hun plek vinden. Dit kan leiden tot oorontsteking, neurologische aandoeningen en tot uitpuilende ogen.

Om deze problemen te voorkomen of daar waar ze aanwezig zijn te verminderen of op te lossen zijn soms rigoureuze keuzes nodig.

Door de vele dna testen die op de markt zijn komt er steeds betrouwbaardere informatie over de mate van inteelt en de mate waarin er sprake is van genetische variatie. Te veel inteelt leidt tot een slechter werkend auto immuun systeem waardoor de hond minder goed reageert op virussen, bacteriële infecties en kanker. Ook kan de vruchtbaarheid en de levensduur afnemen door te weinig genetische variatie en te veel inteelt. Eenvoudig gezegd betekent weinig genetische variatie dat veel allelen het zelfde zijn. Er is dan sprake van homozygotie. Bij inteelt wordt deze hoge mate van homozygotie veroorzaakt door veel verwantschap.

Het voordeel van veel homozygotie is dat de kans erg groot is dat nakomelingen veel op de vader en de moeder lijken. Voor fokkers is deze voorspelbaarheid prettig, maar zoals gezegd ook verraderlijk.  

 

Bewuste keuzes

 

 

Wij maken binnen onze fokkerij in 2019 de volgende keuzes:

T.a.v. gezondheid 

-        We kruisen andere rassen in om de

genetische variatie te optimaliseren, de

mate van inteelt ingrijpend te reduceren en

de schedel te verbeteren, zodat deze geen

gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

-        De mopshonden die worden ingezet voor de

fokkerij hebben de uithoudingstest met positief

resultaat afgerond. Ook hebben ze goede knieën.

Dit wordt door een zogenaamde patella

luxatietest gemeten.

Een DNA test stelt de mate van gevoeligheid vast voor Pug Dog Encefalitit (PDE) terwijll een andere test meet of de mops genetisch belast is met Degeneratieve Myelopathie (DM).

-        Wij werken uitsluitend met natuurlijk dekkende reuen.

-        Wij selecteren honden ook op basis van de wijze waarop zij zijn geboren. Wanneer een keizersnede nodig is, omdat de teef geen of onvoldoende krachtige weeën heeft, dan houden we geen pup aan voor de fokkerij.

-        Wij accepteren dat we een paar generaties wat minder tegemoet komen aan de soms gedetailleerde eisen die worden gesteld in de rasbeschrijving.  Selectie op basis van de voor de gezondheid gewenste eigenschappen heeft prioriteit.

-        Wij gebruiken uitsluitend honden die voldoen aan de gezondheidseisen die door de rasvereniging voor dat ras zijn gesteld.

-        Wij selecteren op gedrag van de ouderdieren en van de pups. Zeker bij het gebruiken van een hond van een ander ras dan is het van belang dat deze hond gedrag vertoont dat stabiel en sociaal is.

T.a.v. deskundigheid

-        Wij onderhouden contact met deskundigen zoals de dierenarts, het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren en andere ervaren fokkers.

-        Wij hebben opleidingen en cursussen gevolgd om onze deskundigheid te bevorderen zoals Vakbekwaamheid Houders van Dieren, Kynologische kennis 1 en 2 en Exterieur en Beweging en we bezoeken regelmatig kynologische lezingen. Onze zoon Rutger volgt op dit moment de Engels talige HBO opleiding Dier- en Veehouderij.

-        Wij volgen de meeste voor de kynologie relevante wetenschappelijke onderzoeken.

-        Wij onderhouden een uitgebreid internationaal kynologisch netwerk.

 

T.a.v. gedrag

- Wij hebben circa dertig jaar ervaring in het houden van en trainen met honden van verschillende rassen.

- Pups worden bij ons in huis geboren en worden intensief gesocialiseerd. Ze zijn in de leeftijd van negen weken vertrouwd met andere honden en met katten; ze hebben elke dag omgang gehad met veel verschillende mensen en ze zijn bekend met alle huiselijke geluiden zoals de stofzuiger, televisie, radio en andere huiselijke machines en apparaten.

Fokkerij in 2019

In 2019 zullen wij de volgende combinaties maken:

1)     Gewone “mopsencombinaties” zoals we dit al jaren gewend zijn.

2)     Naast een Mopsencombinaties zullen we ook nog een combinatie plannen van een teefje (Mopshond) met een reu van het ras Staffordshire Bullterriër en een kruising tussen een teefje (Mopshond) en een Shiba Inu reu. We hopen uit deze combinaties twee reuen te kunnen selecteren die ons gaan helpen in onze ambitie om voldoende snuitlengte op al onze mopsjes te fokken. Of we hierin slagen zullen we door de specialisten laten onderzoeken. Er zal deskundig beoordeeld worden hoe de schedels veranderen en welk effect dit heeft op de gezondheid.

3)     Tenslotte hopen wij dat ook onze nieuwe reu Rico (kruising Mopshond x Staffordshire Bullteriër) zijn eerste nakomelingen zal verwekken.

 

 

TerugVerder

DEXTEROUS RASCALS | meranda@mopshondjes.com